LVIV REGULATORY HUB
Аналіз політики
Що таке аналіз політики?
Аналіз політики - це ґрунтовне дослідження важливої проблеми (переважно соціального характеру), яке передбачає аналіз можливих альтернативних шляхів її вирішення, розробку відповідного плану дій (рекомендацій) та формування стратегії для його впровадження.

Формат такого документу відрізняється від стандартних наукових робіт у кількох аспектах:
 • зазвичай він орієнтований на неакадемічну цільову аудиторію, наприклад, на конкретних посадових осіб, бізнес-об'єднання, агенції, громадські організації тощо;
 • він часто зосереджується на приписній аналітиці. Тобто, розпочинається з діагностики певної проблеми чи ситуації, і, як правило, пропозицією рішення, яке допоможе ліквідувати цю проблему;
 • аналіз політики орієнтований на переконливість. Намір полягає в тому, щоб переконати цільову аудиторію, що ваша позиція коректна;
 • аргументи, що підтверджують позицію, мають вирішальне значення. Це важливо для усіх видів документів, але, як правило, вирішальну роль відіграє в аналізі політики.
 • в аналізі політики важлива ефективність. Цільова аудиторія часто не має достатньо часу і бажання читати довгі документи. Для цього, аналіз політики переважно супроводжується інформаційними записками, які узагальнюють ключові положення документу на одній чи двох сторінках.
  Наша команда консультує та надає експертну допомогу у вирішенні визначених пріоритетних проблем через використання прозорих та ефективних регуляторних механізмів, в тому числі через напрацювання аналізу політики. Ми вважаємо, що якісні зміни не можуть бути блискавично швидкими, адже важливим аспектом є поступова та організована робота. Запит на опрацювання проблематики ми отримуємо від профільних підприємств (бізнес-об'єднань), громадськості та органів влади. Одним з головних завдань, які ставить перед собою наша команда в процесі аналізу регулювань є створення якомога простіших норм та процедур, збільшення економічної вигоди для міста, а також передбачення таких запобіжників, які унеможливлять системні зловживання.
  Основні складові аналізу політики
  1
  Опис контексту та важливості проблеми
  Необхідно ретельно визначити проблему та сформулювати її як конкретне запитання, на яке потрібно відповісти. Підкріпити її аналітичними та статистичними даними для відтворення комплексної картини.
  2
  Напрацювання альтернативних рішень проблеми
  Стейкхолдерам (зокрема тим, хто приймає рішення на основі аналізу політики) важливо знати про усі альтернативні шляхи вирішення визначеної проблеми. Ефективність таких альтернатив найкраще розглядати з точки зору прогнозованого впливу впровадження політики. На цьому етапі рекомендується дослідити кращі вітчизняні та іноземні практики.
  3
  Визначення та рекомендації оптимального рішення
  Цей етап повинен містити рекомендації пріоритетного вирішення проблеми, а також переваги пропонованого рішення над іншими альтернативами.
  4
  Публічні обговорення
  На етапі, коли сформовано перший проект аналізу політики для дотримання балансу інтересів, а також врахування думок усіх зацікавлених сторін важливо провести публічні обговрення з представниками влади, громадськості та бізнесу.
  5
  Адвокація та імплементація
  На цьому етапи напрацювання аналізу політики закінчуються. Втім, якщо ви зацікавлені в впровадженні напрацьованих пропозицій слід подбати про адвокатування прийняття рішення, перевірки та подальшого відстеження його ефективності на практиці.
  Інфографічні матеріали
  Made on
  Tilda