LVIV REGULATORY HUB
Аналіз політик
Ми консультуємо та надаємо експертну допомогу у вирішенні визначених пріоритетних комплексних проблем через використання прозорих та ефективних регуляторних механізмів. Ми вважаємо, що якісні зміни не можуть бути блискавично швидкими, адже важливим аспектом є поступова та організована робота. Запит на опрацювання проблематики ми отримуємо від профільних підприємств (бізнес-об'єднань), громадськості та органів влади. Одним з головних завдань які ставить собі наша команда в процесі аналізу регулювань є створення якомога простіших норм та процедур, збільшення економічної вигоди для міста, а також передбачення таких запобіжників, які унеможливлять системні зловживання.

Наша команда розробляє, нові регуляції у сферах, які є пріоритетними для підприємців та громад, мультиплікує досвід в інших регіонах та відстежує результативність діючих місцевих рішень. Ми консультуємо та надаємо експертну допомогу у комплексному вирішенні визначених актуальних проблем через використання прозорих та ефективних регуляторних механізмів.
Сам процес можна розділити за такими етапами:
1
Збір даних та аналітика
Після детального вивчення проблеми, розпочинається процес збору даних, напрацювання експертизи, опираючись на найкращі міжнародні та локальні практики і приклади. Найскладніше в цьому процесі - пошук альтернативи, збереження балансу інтересів та прийняття рішення, яким будуть максимально задоволені всі учасники процесу. Паралельно з першим та другим етапами напрацьовуються пропозиції, які далі оформляються в пакет документів, серед яких аналіз політики (документ на 40-50 сторінок, який містить детальний опис проблеми, альтернативи її вирішення, обрахунки тощо), ключові положення (коротка записка з викладенням основного матеріалу) та інфографічні матеріали (для простішого розуміння пропонованих змін та їх комунікації в медіа просторі). Такі документи доповнюються та редагуються протягом всіх етапів роботи над кейсом, адже з'являється багато нової інформації та думок.
2
Публічні дискусії
В процесі напрацювання нового положення ми активно спілкуємося з усіма зацікавленими в якісному регулюванні сторонами. Така комунікація може мати різні форми: робочі зустрічі, консультації, круглі столи, відкриті дискусії, онлайн-платформи тощо. Крім цього, одним з інструментів громадської участі є проведення громадських слухань, на які запрошуються всі стейкхолдери: влада, бізнес та громадськість до обговорення напрацювань. За результатами слухань напрацьовується альтернативне рішення для врегулювання визначеної сфери. Після фіналізації проекту рішення він знову презентується громадськості та бізнесу для врахування зауважень. В цьому суть якісного регулювання — важлива кожна деталь.
3
Голосування та імплементація
Наступний етап — адвокатування прийняття цього рішення міською радою, перевірка та подальше відстеження його ефективності на практиці.
Інфографічні матеріали
Комунікація та кооперація
Наша діяльність спрямована на забезпечення балансу інтересів громади, бізнесу та влади. Комунікація є одним з інструментів, який допомагає нам визначити основні напрямки діяльності та забезпечує максимально ефективний обмін інформацією з усіма зацікавленими сторонами. Для чіткого розуміння ситуації та формулювання проблематики ми комунікуємо з представниками бізнес-об'єднань міста та області, органів влади, комунальними підприємствами, громадськими організаціями щодо окремих питань у сфері нашої діяльності, планів співпраці та впровадження нових ідей і проектів для розвитку нашого регіону. Хаб тісно співпрацює з Сектором Державної регуляторної служби у Львівській області, здійснюється спільний аналіз та підготовкуа рекомендацій щодо проектів регулювань органів місцевого самоврядування.
Організація публічних заходів
На кожному етапі нашої діяльності та в процесі підготовки напрацювань, ми організовуємо консультації з громадськістю, залученими експертами в окремих тематиках, представниками влади та бізнес середовища з метою врахування думки усіх зацікавлених сторін, дотримання балансу інтересів та забезпечення об'єктивності у прийнятті рішень., Зокрема, ми проводимо публічні обговорення, конференції, круглі столи, панельні дискусії, презентації, відкриті заходи у форматі "Regulation discussions" тощо. Додатково проводяться опитування (он-лайн та безпосередньо під час заходів) для ширшого охоплення аудиторії та перевірки достовірності інформації.

Одним з наймасштабніших проектів, організованих з ініціативи Львівського регуляторного хабу стала І Міжнародна конференція публічного адміністрування, за участю професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями.
Made on
Tilda