LRH
Місцевий регуляторний перегляд
Інструмент зменшення адміністративного та регуляторного навантаження
Одним із інструментів зменшення адміністративного та регуляторного навантаження на ведення бізнесу є процес перегляду регуляторних актів. Перегляд регуляторних актів передбачений статтею 11 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Перегляд регуляторного акта — заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики.
Очищення місцевого регуляторного середовища за допомогою організації перегляду регуляторних актів на предмет їх законності, результативності та наявності корупційних чинників. Перегляд регуляторних актів проводитиметься в рамках робочої групи із застосуванням Методичних рекомендацій щодо проведення місцевого регуляторного перегляду, розроблених командою Хабу. Цей інструмент сприятиме прозорому та ефективному процесу очищення бази регуляторних актів, посиленню ефективності, обрахованості та рівня виконання рішень, а також покращенню умов ведення підприємницької діяльності. Також, командою ЛРХ буде проведено інструктаж і надано форми паспорту оцінки регуляторного акта та паспорту оцінки акту, яким затверджується вимоги до змісту інформаційної та/або технологічні картки надання відповідної адміністративної послуги, застосування
Закон визначає умови, за яких орган, що наділений повноваженнями приймати регуляторні акти, може здійснити перегляд регуляторного акта. Проведення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства здійснюється з урахуванням основних положень Законів України від 11 вересня 2003 p. No 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», від 06.09.2005 No 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», від 06 вересня 2012 р. No 5203-VI «Про адміністративні послуги».
Місцевий регуляторний перегляд здійснюється робочими групами органів місцевого самоврядування, порядок утворення та діяльності яких доцільно визначати з урахуванням рекомендацій описаних в Методиці, розробленій фахівцями Львівського регуляторного хабу. Створені робочі групи, а також громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання та наукові установи, консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання можуть використовувати методичні рекомендації при здійсненні аналізу регуляторних актів та вносити пропозиції у вигляді проєкту заповненого паспорту оцінки акта.
Цей інструмент сприятиме прозорому та ефективному процесу очищення бази регуляторних актів, посиленню ефективності, обрахованості та рівня виконання рішень, а також покращенню умов ведення підприємницької діяльності.

»
Залиште свої дані для отримання детальнішої інформації про послугу
E-mail
ПІБ
Телефон
Назва громади
Коментарі / побажання
Made on
Tilda