Економічний добробут громад через регуляторну та антикорупційну
експертизу місцевих рішень
Львівський регуляторний хаб за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) розпочинає проєкт, спрямований на підвищення культури доброчесності в Україні через залучення бізнесу, громадянського суспільства та засобів масової інформації. Дана сторінка буде доповнюватись корисною інформацією та матеріалами по мірі їх готовності.
Основні завдання проєкту
Методичні напрацювання
Розробка методології регуляторної та антикорупційної експертизи регуляторних актів та проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування
Навчальний компонент
Проведення навчання для громад (органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадянського суспільства) щодо застосування антикорупційного досвіду на рівні місцевого законодавства
Антикорупційна діяльність
Визначення переліку сфер, які регулюються місцевими нормативними актами, в яких розповсюджені корупційні ризики та підготовка рекомендацій щодо їх усунення
Про проект
Проект спрямований на підсилення інституційної спроможності органів влади з регуляторними повноваженнями, уникнення процедурних та контекстуальних помилок, підвищення обізнаності та інструментів контролю для громадського суспільства шляхом розробки Методології проведення регуляторної експертизи проектів регуляторних актів та чинних рішень, виданих місцевими радами. Це так звана інструкція, яка допоможе розробити нові чіткі правила для перевірки законності, прозорості та доцільності рішень місцевих рад, які безпосередньо впливають на ведення підприємницької діяльності та формують імідж інвестиційної привабливості міста.

Документ буде типовим та зможе застосовуватись всіма без винятку органами місцевого самоврядування країни. Цей документ також стане інструментом для громадянського суспільства, яке зможе перевіряти нормативні акти місцевих рад на відповідність принципам прозорості та підзвітності.

В рамках проекту буде проведено дослідження з метою визначення переліку сфер, які регулюються місцевими нормативними актами, в яких широко розповсюджені корупційні ризики та підготовка рекомендацій щодо їх усунення. Це допоможе новопризначеним уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання корупції в місцевих радах визначити пріоритети у сферах, над якими вони в першу чергу працюватимуть, профільним громадським організаціям, бізнес-асоціаціям та іншим зацікавленим сторонам контролювати роботу місцевих рад у цих сферах.

Важливим етапом проекту є навчальний компонент для уповноважених підрозділів, місцевих органів влади та депутатського корпусу, неурядових організацій та громадянського суспільства щодо використання методології на практиці. Апробація буде проведена у 5 пілотних містах, зокрема у Львові у співпраці з Сектором з питань доброчесності та запобігання корупції та Червонограді. Три додаткові міста будуть визначені в процесі реалізації проекту.
Методичні матеріали
Методика проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень та проектів рішень органів місцевого самоврядування
Дана Методика, а також супровідні документи допоможуть перевірити та верифікувати внутрішні процедури та рішення місцевих рад на предмет дотримання принципів законності, прозорості та доцільності, які безпосередньо впливають на ведення підприємницької діяльності та формують імідж інвестиційної привабливості міст.
Інфорграфіка розроблена ЛРХ на базі опублікованих роз'яснень Державної регуляторної служби про порядок підготовки проєктів регуляторних актів, яка стане частиною нашої Методики проведення регуляторної та антикорупційної експертизи.
Географія проєкту
В які міста завітає наша команда
Львів
Пілотне місто для апробації методики
Червоноград
Пілотне місто для апробації методики
Дніпро
Пілотне місто для апробації методики
Чернівці
Пілотне місто для апробації методики
Рівне
Пілотне місто для апробації методики
Маріуполь
Пілотне місто для апробації методики
Київ
Проведення навчання та всебічна співпраця з Національним агенством з питань запобігання корупції
Презентація інструментів проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень органів місцевого самоврядування та їх проєктів
2 липня 2021 року спільно з НАЗК та ДРС ми презентували наші методичні напрацювання - два незалежних, але взаємодоповнюючих документи: Методика проведення регуляторної та антикорупційної експертизи та Настанова візування уповноваженим проєктів актів.

Методика - це інструкція, яка допоможе органам місцевого самоврядування, профільним громадським організаціям та бізнес-асоціаціям перевіряти законність, прозорість та доцільність проектів рішень та рішень ОМС. Завдяки регуляторній та антикорупційній експертизі ми зможемо діяти превентивно: оцінювати вплив та наявність певних корупційних ризиків в регуляторному акті ще до його прийняття. Адже ці два інструменти: Методика та Настанова дадуть нам таку можливість.

Дана Методика є максимально універсальною: її зможуть використовувати бізнес об'єднання, профільні громадські організації, ОМС, в тому числі депутатський корпус, голови профільних комісій, виконавчі органи, територіальні представництва ДРС, уповноважені підрозділи з запобігання та виявлення корупції тощо.

До того ж продукт є інтерактивним. Окрім методичної інформації в документі можна знайти QR код, скориставшись яким Ви знайдете тематичні супроводжуючі матеріали, які будуть оновлюватись та додаватись по мірі їх напрацювання. Ми щиро віримо, що Методика та Настанова стануть у нагоді тисячам громад!
The project is supported by the EU Anti-Corruption Initiative (EUACI) – the leading anti-corruption support program in Ukraine funded by the EU, co-funded and implemented by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
Проект реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма підтримки в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.
Made on
Tilda