UA-174185908-1
 
LVIV REGULATORY HUB
Аналіз та консультування
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Базуючись на принципах державної регуляторної політики, закріплених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", дії всіх учасників регуляторного процесу, який носить довготривалий характер, мають бути спрямовані на забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. Місцева рада, як регуляторний орган в межах наданих їй повноважень, має право приймати регуляторні акти, спрямовані на регулювання господарських відносин на місцевому рівні. Процедура прийняття проекту рішення – регуляторного акта в органі місцевого самоврядування є багато етапною та, на перший погляд, непростою та ускладненою. Але суворі вимоги до регуляторної процедури є цілком виправданими, оскільки дозволяють забезпечити прозорість, збалансованість і передбачуваність у правовому регулюванні господарських відносин. Водночас, ці вимоги унеможливлюють або ж значно знижують ймовірністьімовірність появи таких регуляторних актів, які призводять до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, є економічно недоцільними та неефективними, дискредитують діяльність з державного регулювання у сфері економіки.

Основними завданнями регуляторної політики є зменшення бюрократичного навантаження на діяльність суб'єктів господарювання, недопущення прийняття неефективних регулювань, прозорість та обґрунтованість у прийнятті управлінських рішень. Для забезпечення цього процесу ми моніторимо дотримання регуляторної процедури та її ефективності органами місцевого самоврядування.

Наша команда, також, розробляє, нові регуляції у сферах, які є пріоритетними для підприємців та громад, мультиплікує досвід в інших регіонах та відстежує результативність діючих місцевих рішень. Ми консультуємо та надаємо експертну допомогу у комплексному вирішенні визначених актуальних проблем через використання прозорих та ефективних регуляторних механізмів.

Prozorro.Продажі
Львівський регуляторний хаб - одна з двох організацій, які першими в Україні підписали Меморандум про співпрацю з Державним Підприємством "Прозорро.Продажі" і є офіційним представником ДП у Львівській та Волинській областях.

ProZorro.Продажі - електронна торгова система, побудована за цінностями та принципами сім'ї ProZorro.

Мета Prozorro.Продажі - прозора, швидка і ефективна реалізація державного і комунального майна та прав на його оренду, а також запобігання корупції завдяки централізації даних, громадському контролю та розширенню кола покупців.

Що таке мала приватизація? Це продаж майна, підприємств, ділянок, споруд, пакетів акцій компаній, які належать державі чи місцевій владі. Але на відміну від приватизації великої, мала приватизація обмежується об'єктами вартістю до 250 млн грн. Подивитись на ці об'єкти можна на сайті prozorro.sale, у розділі Аукціони з продажу об'єктів малої приватизації.

Наша співпраця з "Prozorro.Продажі" розпочалась у 2018 році. З того часу спільними зусиллями ми працюємо над тим, аби органи місцевого самоврядування всієї країни сповідували принципи прозорості та відкритості в процесі реалізації державного та комунального майна. Команда Хабу забезпечує громадам комплексний супровід - від консультування до виставлення лотів. Таким чином, ми охопили десятки громад у Львівській та Волинській областях, розробили навчальні матеріали для усіх зацікавлених сторін, провели десятки семінарів для ОМС, бізнесу та громадськості, робочих зустрічей та реалізували два проекти з просування системи Prozorro.Продажі. Ми продовжуємо співпрацювати з громадами, які приєдналися до електронної торгової системи, консультувати їх в процесі проведення відкритих аукціонів. На цьому proZorra діяльність ЛРХ не припиняється: ми відкриті до співпраці з усіма, хто готовий перейти на сторону "прозорості".
Аналіз політик
Ми консультуємо та надаємо експертну допомогу у вирішенні визначених пріоритетних комплексних проблем через використання прозорих та ефективних регуляторних механізмів. Ми вважаємо, що якісні зміни не можуть бути блискавично швидкими, адже важливим аспектом є поступова та організована робота. Запит на опрацювання проблематики ми отримуємо від профільних підприємств (бізнес-об'єднань), громадськості та органів влади. Одним з головних завдань які ставить собі наша команда в процесі аналізу регулювань є створення якомога простіших норм та процедур, збільшення економічної вигоди для міста, а також передбачення таких запобіжників, які унеможливлять системні зловживання.
1
Збір даних та аналітика
Після детального вивчення проблеми, розпочинається процес збору даних, напрацювання експертизи, опираючись на найкращі міжнародні та локальні практики і приклади. Найскладніше в цьому процесі - пошук альтернативи, збереження балансу інтересів та прийняття рішення, яким будуть максимально задоволені всі учасники процесу. Паралельно з першим та другим етапами напрацьовуються пропозиції, які далі оформляються в пакет документів, серед яких аналіз політики (документ на 40-50 сторінок, який містить детальний опис проблеми, альтернативи її вирішення, обрахунки тощо), ключові положення (коротка записка з викладенням основного матеріалу) та інфографічні матеріали (для простішого розуміння пропонованих змін та їх комунікації в медіа просторі). Такі документи доповнюються та редагуються протягом всіх етапів роботи над кейсом, адже з'являється багато нової інформації та думок.
2
Публічні дискусії
В процесі напрацювання нового положення ми активно спілкуємося з усіма зацікавленими в якісному регулюванні сторонами. Така комунікація може мати різні форми: робочі зустрічі, консультації, круглі столи, відкриті дискусії, онлайн-платформи тощо. Крім цього, одним з інструментів громадської участі є проведення громадських слухань, на які запрошуються всі стейкхолдери: влада, бізнес та громадськість до обговорення напрацювань. За результатами слухань напрацьовується альтернативне рішення для врегулювання визначеної сфери. Після фіналізації проекту рішення він знову презентується громадськості та бізнесу для врахування зауважень. В цьому суть якісного регулювання — важлива кожна деталь.
3
Голосування та імплементація
Наступний етап — адвокатування прийняття цього рішення міською радою, перевірка та подальше відстеження його ефективності на практиці.
Комунікація та кооперація
Наша діяльність спрямована на забезпечення балансу інтересів громади, бізнесу та влади. Комунікація є одним з інструментів, який допомагає нам визначити основні напрямки діяльності та забезпечує максимально ефективний обмін інформацією з усіма зацікавленими сторонами. Для чіткого розуміння ситуації та формулювання проблематики ми комунікуємо з представниками бізнес-об'єднань міста та області, органів влади, комунальними підприємствами, громадськими організаціями щодо окремих питань у сфері нашої діяльності, планів співпраці та впровадження нових ідей і проектів для розвитку нашого регіону. Хаб тісно співпрацює з Сектором Державної регуляторної служби у Львівській області, здійснюється спільний аналіз та підготовкуа рекомендацій щодо проектів регулювань органів місцевого самоврядування.
Організація публічних заходів
На кожному етапі нашої діяльності та в процесі підготовки напрацювань, ми організовуємо консультації з громадськістю, залученими експертами в окремих тематиках, представниками влади та бізнес середовища з метою врахування думки усіх зацікавлених сторін, дотримання балансу інтересів та забезпечення об'єктивності у прийнятті рішень., Зокрема, мми проводимо публічні обговорення, конференції, круглі столи, панельні дискусії, презентації, відкриті заходи у форматі "Regulation discussions" тощо. Додатково проводяться опитування (он-лайн та безпосередньо під час заходів) для ширшого охоплення аудиторії та перевірки достовірності інформації.

Одним з наймасштабніших проектів, організованих з ініціативи Львівського регуляторного хабу стала І Міжнародна конференція публічного адміністрування, за участю професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями (детальніше тут: ).
Made on
Tilda